donderdag 1 januari 1970

1940: Noodgeld

In Schiedam dreigde de eerste dagen van de oorlog een tekort aan guldens en rijksdaalders te ontstaan. Daarop liet het gemeentebestuur noodgeld drukken bij Roelants waarbij men, afwijkend van de algemene trend, de biljetten de naam zilverbon gaf. Twee dagen lang gaf men de bons uit.  Op 18 mei ontving men het bericht dat de machtiging was ingetrokken. Hierna werd de uitgifte gestaakt. In eerste instantie werd de uiterste inleverdatum gesteld op 1 juli 1940, maar het gemeentebestuur heeft daar om de mensen niet te benadelen bewust de hand niet aan gehouden. Ook later ingeleverde bons werden vergoed.

Bron: http://www.geheugenvannederland.nl , collectie geldmuseum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten